ข่าวอสังหาฯ

ทุกเรื่องข่าว ที่อยู่อาศัย การลงทุน

ข่าวสารและกิจกรรม

Banner
Banner
Banner
Home เกี่ยวกับสมาคม สารจากประธานสมาคม

สารจากประธานกรรมการ


 สารจากประธานกรรมการ
ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมาสถานการณ์การเมืองมีเสถียรภาพดีขึ้น คณะรัฐมนตรีที่แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.มีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจและสาธารณูปโภสาธารณูปการระยะยาว เช่น รถไฟความเร็วสูงปานกลาง เร่งรัดโครงการเครือข่ายรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่าง
ต่อเนื่อง

เศรษฐกิจสหรัฐ , อังกฤษ , ไอร์แลนด์ ฟื้นตัวแต่ประเทศโซนยุโรป ญี่ปุ่นและจีนยังซบเซา นอกจากนี้เกิดวิกฤติ
ในด้านอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลออกมาตรการลดภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนบ้านจนถึงเดือนเมษายน 2559 เนื่องจากไทยถูกผลกระทบรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซาในยุโรป จีนและญี่ปุ่น ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบซ้ำเติมจากราคาน้ำมันตกต่ำอย่างรุนแรงลงอีกหลังจากอิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันได้ วิกฤติสงคราม
ในประเทศซีเรียรุนแรงเพิ่มขึ้น หลังจากรัสเซียส่งอาวุธออกมาสนับสนุนการรบฝ่ายประธานาธิบดีอัสซาดมากขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐที่เริ่มฟื้นตัวกลับเกิดความไม่แน่นอน
ธนาคารกลางยุโรปต้องประกาศขยายการอัดฉีดสภาพคล่องเดือนละ 60,000 ล้านยูโรไปอีกจนถึงเดือนมีนาคม 2560 และลดดอกเบี้ยติดลบลงอีกจาก -0.2% เป็น -0.3%ญี่ปุ่นออกนโยบายดอกเบี้ยติดลบ 0.1% เป็นครั้งแรก และอัดฉีดสภาพคล่องโดยซื้อคืนพันธบัตรปีละ 80 ล้านล้านเยน
หลายฝ่ายคาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2558 และ 2559น่าจะเป็นประมาณ 3% เปรียบเทียบกับเฉลี่ย 1% ในปี 2557 จากการที่รัฐอัดฉีดเงินกองทุนหมู่บ้านและตำบลจำนวนมาก และจากการกำหนดให้ธนาคารรัฐให้กู้ดอกเบี้ยต่ำ(4%) แก่ SMEs แต่ภาคส่งออกของไทยยังลดลงต่อเนื่องจากเศรษฐกิจยูโรโซน ญี่ปุ่นและจีนที่ยังไม่ฟื้นตัว ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วางแผนการขยายตัวอย่างระมัดระวัง สำหรับหรับความเชื่อมั่นในเสถียรภาพสถาบันการเงินยังไม่มีปัญหา ธนาคาร
ต่างๆ ยังระมัดระวังในการพิจารณาใหกู้จากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาใหข้อมูลว่าหนี้สินครัวเรือนของไทยและหนี้ค้างชำระ (NPL) ของธนาคารเพิ่มสูงขึ้นมาก
ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้อมูลในบทความต่างๆ ในวารสารของสมาคมฯ จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายในช่วงอันไม่แน่นอนนี้ และต้องขอขอบคณุ ผู้เขียนทุกท่านอย่างยิ่ง
   

                     กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
                ประธาน สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย