ข่าวอสังหาฯ

ทุกเรื่องข่าว ที่อยู่อาศัย การลงทุน

ข่าวสารและกิจกรรม

Banner
Banner
Banner
Home กิจกรรม จัดการสัมนา " สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2556และแนวโน้มปี 2557"

จัดการสัมนา " สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2556และแนวโน้มปี 2557"
วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมโฟร์ซีวั่น กรุงเทพฯ
สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และในโอกาสนี้เพื่อให้เป็น
ประโยชน์กับสมาชิก สมาคมฯ ได้มีการจัดสัมนาประจำปีเรื่อง " สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2556
และแนวโน้มปี 2557"
ประธานกล่าวเปิดงานสัมนา
หัวข้อพิเศษ เรื่อง "ภาวะเศรษฐกิจการเงิรและอสังหาริมทรัพย์"
โดย ดร.เชาว์ เก่งชน บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
หัวข้อพิเศษ เรื่อง "ภาวะการเงินและตลาดที่อยู่อาศัย"
โดย คุณสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
       ดร.โสภณ พรโชคชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด